ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
The impasse of the machine metaphor in organization and management: Ontological and epistemological rejuvenation during interregnum
1Işık University
Yildiz Social Science Review 2015; 2(1): 75-88
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The modernist stream of thought, which is built on Newtonian Paradigm, embraces a mechanistic ontology that is linked with a mechanistic epistemology and an instrumental praxeology leading to the emergence of the assumption that organizations should be treated as machines. The inuential reection of this view had been palpable. During the theory development process starting from 19th century, dominant assumptions such as equilibrium-seeking as an ultimate rational behavior, predictability of the ends by the deterministic analysis of the means and the whole being a sum of its parts shaped the very essence of the managerial thought. However, given the current level of global interdependence and interconnectedness major events could be triggered by the ap of a buttery's wing. In an age of fluidity, where the amount of data being produced and shared has reached an unprecedented magnitude, the interaction among the agents pave the way to the emergence of qualitatively distinct phenomenon. This conceptual paper intends to diagnose the need to replace the prolonged assumptions that reigned throughout the history of organizational studies by the ones extracted from complexity thinking, which might serve as the kernel of the new organizational and managerial studies in the future.


Örgüt ve yönetimde makina metaforunun açmazlar: Interregnum'da ontolojik ve epistemolojik yenilenme
1Işık Üniversitesi
Yildiz Social Science Review 2015; 2(1): 75-88

Newton paradigmasInIn filtresinden dünyaya bakan modernist düşünce akım nesnel ontoloji ve buna bağlı olarak gelişen mekanik epistemoloji ve enstrümantal praksiyoloji varsayım altında örgütleri birer makina olarak tasavvur etmiştir. Örgütlerin, denge halini muhafaza etme e§iliminde, determinist, rasyonel olarak tasarlanmış, parçaların toplamından oluşan bir bütün olarak algılanması, 19. yüzyıldan itibaren yönetim kuramlarının şekillenişini etkisi altına almıştır. Ancak, ağ tipi bütünleşmenin sonucunda eşi görülmemiş biçimde karşılıklı olarak bağlı ve bağımlıolunan küresel bir sistemde, umulmayan fırtınalar
artık bir kelebeğin kanat çırpmasıyla tetiklenebilmektedir. Akışkanlar çağında, muazzam hacimdeki veri ve enformasyon paylaşılarak ağdaki aktör sayısı kadar farklı yorumların etkileşime girmesine ve nitel olarak benzersiz hallerin ve anlamların doğmasına neden olmaktadır. Böyle bir ortamda örgüt ve yönetim çalışmalarnda modernist ontoloji ve epistemolojinin ışığında ilerlemenin mümkün görünmediği yönündeki görüşler güçlenmektedir. Bu kavramsal çalışmada, günümüzde ve gelecekte örgüt ve yönetim bilim alanındaki araştırmalara yön verecek bir yaklaşım olarak, özellikle son yirmi yıldır artarak rağbet gören kompleksite kavramının varsayımlarından hareketle ontolojik ve epistemolojik dönüşüm ihtiyacının teşhisi, makina metaforunun ussal köklerine atıfta bulunularak konulmaya gayret edilecektir.