ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
A Review on Agile Leadership and Digital Transformation
1Department of Business Administration, Istanbul Okan University, Istanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 121-128 DOI: 10.51803/yssr.1188173
Full Text PDF

Abstract

Digital Transformation is predicted to be one of the fastest market intruders in organizational sciences. Numerous organizations are embracing this transformation because of its long-term advantages. Digital transformation introduces the innovative capability of a particular organization where digital technology is employed to foster productivity and attain better business performance outcomes. The leadership group is believed to be crucial for this transformation process, and one of the attributes of leadership is agility is being reviewed in this paper. This study aims at testing the role of agile leadership in the context of digitization trends being introduced in the market. The study evaluated that leadership agility performs a significant role in the smooth and successful implementation of digital transformation in organizational functionality and structure. Furthermore, the study reviews factors including workforce transformation, dynamic capability, and strategic flexibility as important for digital transformation and what role agile leadership plays in integrating these factors into the organizational context.


Çevik Liderlik ve Dijital Dönüşüm Üzerine Bir İnceleme
1İşletme Bölümü, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 121-128 DOI: 10.51803/yssr.1188173

Dijital Dönüşümün, organizasyon bilimlerinde en hızlı pazar davetsiz misafirlerden biri olduğu tahmin edilmektedir. Çok sayıda kuruluş, uzun vadeli avantajları nedeniyle bu dönüşümü benimsiyor. Dijital dönüşüm, üretkenliği artırmak ve daha iyi iş performansı sonuçları elde etmek için dijital teknolojinin kullanıldığı belirli bir kuruluşun yenilikçi kapasitesini sunar. Liderlik grubunun bu dönüşüm süreci için çok önemli olduğuna inanılmaktadır ve liderliğin özelliklerinden biri de bu yazıda çevikliktir. Bu çalışma, pazarda tanıtılan dijitalleşme trendleri bağlamında çevik liderliğin rolünü test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, örgütsel işlevsellik ve yapıda dijital dönüşümün sorunsuz ve başarılı bir şekilde uygulanmasında liderlik çevikliğinin önemli bir rol oynadığını değerlendirdi. Ayrıca, çalışma, dijital dönüşüm için önemli olan işgücü dönüşümü, dinamik yetenek ve stratejik esneklik gibi faktörleri ve bu faktörleri kurumsal bağlama entegre etmede çevik liderliğin oynadığı rolü incelemektedir.