ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Local Administrations’ Fight Against the Pandemic: The Example of Izmir Karabağlar District
1Karabaglar Municipality, Izmir, Türkiye
2Department of Political Science and Public Administration, Izmir Demokrasi University, Izmir, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 94-107 DOI: 10.51803/yssr.1070286
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Finding local solutions to global problems has again shown its significance with the Covid-19 pandemic, which was first identified as a virus in Wuhan, China, and then spread to the whole world adversely affecting life on a global scale. It has become clear that in this period, unlike central administrations who are obliged to develop general policies on a national scale, local administrations set actions based on a certain town’s needs and within their capacities and dynamics, find solutions that are fast, effective, and creative. Local administrations have been working in a variety of fields such as public and environmental health care, reducing the spread of the disease, sanitation, maintaining environmental hygiene, caring for stray animals, protecting its own employees and staff’s health, and in addition to these, they are also performing studies upon preventing the spread of the virus and minimizing or even ending the social-economic impact of Covid-19. Local administrations are also enhancing the dynamics of social solidarity by trying to act together with the public institutions and other non-governmental organizations within the concept of social municipality. It becomes clear that to eliminate the outbreak alongside the problems that occurred with the disease, local administrations must be supported by central administrations. In this study, İzmir Karabağlar district will be presented in terms of its economic, social, and demographic features, and the services the municipality has conducted following the Covid-19 pandemic will be explained.


Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği*
1Karabağlar Belediyesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İzmir, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 94-107 DOI: 10.51803/yssr.1070286

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel anlamda hayatı olumsuz etkileyen ve bir insani krize dönüşen Covid-19 ile küresel ölçekli problemlere karşı yerel çözümler üretmenin önemi, pandemi sürecinde de kendini göstermiştir. Ulusal ölçekte politikalar oluşturmak durumunda olan merkezi idarenin aksine yerel yönetimler ortaya çıkan sorunlara beldenin ihtiyaçlarına göre refleks gösterdikleri, kapasite ve dinamiklerini harekete geçirerek yerele özgü, hızlı, etkili ve yaratıcı çözümler geliştirdikleri; bu süreçteki yerel yönetimlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. Toplum ve çevre sağlığı konusunda; hastalığın yayılımının yavaşlatılması, kentin temizliği ve hijyen koşullarının sağlanması, sokak hayvanlarının bakımı beslenmesi ve kendi çalışanlarının sağlığının korunması gibi birçok çalışma yürüten yerel yönetimler bu çalışmaları yaparken bir taraftan da salgının yayılmasını engellemeye çalışmakta, pandemi ile ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların etkilerini hafifletmek veya ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları da yürütmektedir. Diğer kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile hareket etmeye çalışan yerel yönetimler, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal dayanışma dinamiklerini de harekete geçirmektedir. Salgının ve salgınla ortaya çıkan sorunların bertaraf edilmesi için yerel yönetimlerin merkezi idare tarafından da desteklenmesi gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öncelikle İzmir Karabağlar Belediyesi ekonomik, sosyolojik ve demografik özellikleri ile tanıtılacak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde içerisinde bulunulan Covid-19 pandemisi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aracılığıyla yerel yönetimlerin salgınla mücadeledeki önemi incelenecektir.