ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Cooperation between Turkey and Libya on Maritime Transport
1Department of Maritime Transportation and Management Engineering, Piri Reis University, Maritime Faculty, Istanbul, Turkey
Yildiz Social Science Review 2021; 2(7): 147-159 DOI: 10.51803/yssr.859303
Full Text PDF

Abstract

Turkey is an important agent in MENA region, especially in the Eastern Mediterranean. Although it does not have oil sources, Turkey is one of the developing countries of the region. It has historical and cultural ties with all countries in the region. Libya, on the other hand, is a country with significant oil reserves in the world and is dependent on foreign countries with its limited industry and agriculture. Since the year 2011 civil unrest and war continue in this
country. While France, Egypt, Greece, Italy, GCA (Greek Cypriot Administration), United Arab Emirates support the Libyan National Army, Turkey and Qatar support to the Nation Reconciliation Government (GNA) at the West recognized by the United Nations. This situation is temporary and will change soon. It is inevitable to achieve order by reaching a consensus in Libya soon. The aim of this research is to evaluate possible development and economic activities in Libya, in the near future and defining the scope of maritime transport will be realized for this purpose. Finally, assessing the sustainable cooperation areas in the maritime transportation between Libya and Turkey. This research starts analysing the political, economic, social, and military relations of the two countries and as a result, identifying possible areas for a sustainable cooperation in the maritime transportation. Afterwards, the determined areas of cooperation will be examined separately, and the results and proposals will be presented.


Libya ile Türkiye Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği
1Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2021; 2(7): 147-159 DOI: 10.51803/yssr.859303

Türkiye MENA Bölgesinde özellikle de Doğu Akdeniz’de önemli bir aktördür. Petrol yataklarına sahip olmamasına rağmen, bölgenin gelişmiş ülkelerinden birisidir. Bölge ülkeleri ile tarihsel ve kültürel bağları bulunmaktadır. Libya ise Dünyanın önemli petrol yataklarına sahip bir ülkedir; kısıtlı sanayisi ve tarımı ile dışa bağımlıdır. 2011 yılından bu yana, iç huzursuzluk ve savaş ortamı süren bu ülkede, Fransa, Mısır, Yunanistan, İtalya, (Kıbrıs Rum Yönetimi), Birleşik Arap Emirlikleri ülkenin Doğusundaki Libya Ulusal Ordusuna, Türkiye ve Katar ise Birleşmiş Milletler autarafından tanınan Batıdaki Ulusal Mutabakat Hükümetine destek sağlamaktadır. Bu durumun sonsuza kadar devam etmesi beklenemez. Yakın bir gelecekte Libya’da bir mutabakat sağlanarak sürdürebilir bir düzenin sağlanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, Libya’daki muhtemel gelişmeleri ve yapılacak ekonomik faaliyetleri ve bu amaçla yapılacak deniz ulaştırmasının kapsamını değerlendirerek; Türkiye ile Libya arasındaki denizcilik konusunda sürdürülebilir işbirliği imkânlarını ortaya koymaktır. Bu araştırma iki ülkenin politik, ekonomik, sosyal, askeri ilişkilerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucu olarak denizcilik alanında sürdürülebilir işbirliği sahalarının belirlenmesi ile başlayacaktır. Bilahare belirlenen işbirliği sahaları ayrı ayrı irdelenerek bu alanda sonuç ve öneriler sunulacaktır.