ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Masculinity from the Roma Women’s Perspective: The Case of İzmir
1Independent Researcher
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 75-89 DOI: 10.51803/yssr.901983
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Based on the literature on gender roles, this study aims at analyzing masculinity through the eyes of Roma women living in İzmir. The study attempts to understand masculinity through the roles that women attribute to men in the process of the participation in family decisions, education of children, determination of the institution of marriage and participation in social- political life. The research is based on a qualitative study on Roma women living in Bergama, Karşıyaka and Konak districts of İzmir. According to the research findings, masculinity that exists in the Roman culture is produced through gender roles. The perspective of women and their expectations from men also play a role in the continuity of this culture.


Roman Kadını Gözüyle Erkeklik: İzmir Örneği
1Bağımsız Araştırmacı
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 75-89 DOI: 10.51803/yssr.901983

Bu çalışmanın amacı toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili literatürden hareketle İzmir’de yaşayan Roman kadınların gözüyle erkeklik olgusunu analiz etmektir. Çalışmada erkeklik, aile içi kararlara katılım, çocukların eğitimi, evlilik kurumunun belirlenmesi ve toplumsal-siyasal hayata katılım konusunda kadının erkeğe yüklediği rol üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Araştırma, Bergama, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yaşayan Roman kadınları üzerinde gerçekleşen nitel bir çalışmaya dayanmaktadır. Araştırma bulgularına göre Roman kültüründe var olan erkeklik, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden üretilmektedir. Bu sürecin süreklilik kazanmasında kadınların erkeğe bakışı ve erkekten beklentisi de rol oynamaktadır.