ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
The Economics of Identity and the Identity of Economics?
1Department of Economics, School of Oriental and African Studies, London, United Kingdom
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 1-14 DOI: 10.51803/yssr.887532
Full Text PDF

Abstract

Drawing upon individual and social choice theory, the economic approach to identity associated with Akerlof and Kranton is critically assessed in terms of its own definitional and technical conundrums. This leads on to an external critique in terms of the limited extent to which identity can be addressed by mainstream economic methods. Indeed, the latter essentially sets aside the insights into the nature of identity that emerged with modernism, let alone postmodernism. As a result, the enterprise of constructing an economics of identity is set in the context of recent changes in, and disagreement over interpretation of, the identity of contemporary economics.


Kimlik İktisadı mı, İktisadın Kimliği mi?
1Ekonomi Bölümü, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu, Londra, Birleşik Krallık
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 1-14 DOI: 10.51803/yssr.887532

Bireysel teori ve sosyal seçim teorisinden hareket eden bu makalede, Akerlof ve Kranton’la bağdaştırılan kimliğe iktisadi yaklaşım, kendi tanımsal ve teknik çıkmazları üzerinden eleştirel bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, kimlik konusunu ana akım iktisadi yöntemlerle ele almanın kısıtlarıyla ilgili dışsal bir eleştiriyi de beraberinde getirir. Gerçekten de ana akım iktisadi yöntemler, kavrayışları – postmodernizm bir yana – esasen modernizmle birlikte ortaya çıkan kimliğin doğasına münhasır kılar. Sonuç olarak, bir kimlik iktisadı inşası girişimi, günümüz iktisadının kimliğindeki son değişimler ve bu kimliğin yorumlanmasındaki uyuşmazlık bağlamında şekillenmektedir.