ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Regional Wage, Productivity Differences and Location Choice of Manufacturing Sector in Turkey
1Marmara University, Department of Economics, Istanbul
2Emeritus, Marmara University, Department of Economics, Istanbu
Yildiz Social Science Review 2020; 1(6): 1-16 DOI: 10.51803/yssr.373695
Full Text PDF

Abstract

Theoretical models and empirical studies focus on, in general, local characteristics such as centripetal or centrifugal forces to explain regional differences in economic activities (NEG and UE). However, how the technological characteristics of the economic activities affect the location choice are other critical issues. To this end, the paper focuses on the technological properties of the manufacturing activities in Turkey, and investigates the links between regional distribution of manufacturing subsectors and labor productivity using some basic technological indicators. Technology indicators: Wage, labor productivity and firm size at sectoral-regional level.


Türkiye’de Bölgesel Ücret, Verimlilik Farklılıkları ve İmalat Sanayinin Mekan Seçimi
1
2
Yildiz Social Science Review 2020; 1(6): 1-16 DOI: 10.51803/yssr.373695

Ekonomik faaliyetlerin bölgesel farklılıklarını açıklamak için teorik modeller ve ampirik çalışmalar genellikle “centripetal” ya da “centrifugal” güçler gibi yerel karakteristiklere odaklanırlar. Ancak ekonomik faaliyetlerin teknolojik özelliklerinin mekan seçimini nasıl etkilediği önemli bir konudur. Çalışma 2008 öncesi ve sonrası iki dönem boyunca bölgelerin sanayi yapılarındaki değişimi bölgesel farklılaşma ile seçilmiş teknoloji göstergeleri arasındaki ilişkiye dayalı dört sanayi tipi ile tanımlıyor. Sonuçlar kapsanan çok kısa zaman aralığına rağmen tanımlanan sanayi tipleri ile bazı gözlemler yapılabileceğini gösteriyor.