ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 263-286 DOI: 10.51803/yssr.591490
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Money is a phenomenon that can only be understood on the basis of the social relations in which it emerges. Even if money seems to be a phenomenon defined in economic relations, economic relations must be taken as a specific form of social relations and money must in this context be defined as a social relation. Without such a conceptualization, not only is money transformed into a symbolic thing, but also the primary role it plays in economic relations is not understood.


Parayı Bir Toplumsal İlişki Olarak Tanımlamak
1Ankara Üniversitesi, SBF Öğretim Elemanı
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 263-286 DOI: 10.51803/yssr.591490

Para, yalnızca içinde belirdiği toplumsal ilişkiler temelinde kavranabilecek bir görüngüdür. Para, bir görüngü olarak iktisadi ilişkiler içinde tanımlı gibi görünse de, iktisadi ilişkileri de toplumsal ilişkilerin özgül bir biçimi olarak ele almak, bu bağlamda parayı bir toplumsal ilişki olarak tanımlamak gerekmektedir. Böyle bir kavramsallaştırma olmadığında para, işlevleriyle tanımlı, sembolik bir şeye dönüştürülmekle kalmayıp, iktisadi ilişkiler içinde oynadığı asli rol de anlaşılamamaktadır.