ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
2
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 209-222 DOI: 10.51803/yssr.591143
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is that Veblen, an important old institutional economist, can be included in the economic sociology through social and conceptual relationality. In this study, Veblen’s economic sociology will be discussed by sociological concepts such as culture, habit, instinct and conspicious consumption. In Veblen's analysis, it can be argued that the economic sphere is embedded in the social sphere and the relationship between the society and the individual should be taken into consideration. This distinctive feature of social ontology is a result of Veblen's methodology. Within this frame, the study draws attention to the conceptual relationality aspect of Veblen's economic sociology on the basis of social ontology and thus reveals Veblen's economic sociology.


Veblen’in İktisat Sosyolojisinin Sosyal ve Kavramsal İlişkisellik Üzerinden Düşünülmesi
1Doç.Dr., Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
22 Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 209-222 DOI: 10.51803/yssr.591143

Bu çalışmanın amacı, önemli bir eski kurumsal iktisatçı olan Veblen’in çalışmalarının iktisat sosyolojisine sosyal ve kavramsal ilişkisellik üzerinden dahil edilebileceği düşüncesidir. Çalışmada, aynı zamanda sosyolojik kavramlar olan kültür, alışkanlık, içgüdü, gösteriş tüketiminden yola çıkılarak, Veblen’in iktisat sosyolojisi yaklaşımı ele alınacaktır. Veblen'in analizinde iktisadi alanın toplumsal alana gömülü olduğunu ve toplum ve bireyin ilişkiselliğinin dikkate alınması gerektiği ileri sürülebilir. Bu, aynı zamanda sosyal ontolojinin ayırt edici bir özelliği olup Veblen’in yöntem tercihinin de bir sonucudur. Bu bağlamda çalışma, sosyal ontoloji temelinde, Veblen’in iktisat sosyolojisinin kavramsal ilişkisel yönüne de dikkat çekmekte ve böylece Veblen’in iktisat sosyolojini gözler önüne sermektedir.