ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Identity and Economics
1
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 185-208 DOI: 10.51803/yssr.597975
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The concept of identity has become widespread within the social and behavioral sciences in recent years. It has been used by several disciplines from psychiatry and psychology to political science, sociology and economics. This richened to understand individuals who claim particular identities given their roles in a social context and groups they belong to. This article searches for the implications of identity in economics, which the mainstream economics constantly ignores.


Kimlik ve Ekonomi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 185-208 DOI: 10.51803/yssr.597975

Son dönemlerde kimlik kavramı sosyal ve davranışsal bilimlerde önemli bir konu olmaya başladı. Psikiyatri, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji ve iktisata gibi disiplinler tarafından kullanılmaktadır. Bu kavram sosyal bir bağlam içindeki roller ve ait olunan gruplar içindeki bireyleri anlamamızı zenginleştirmektedir. Bu makale de kimliğin, ki ana akım iktisatın ihmal etttiği bir konudur, iktisattaki anlamını araştırmayı amaçlamaktadır.