ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 171-184 DOI: 10.51803/yssr.600823
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The study mentions Le Play's peace order based on social consensus in order to prevent social conflicts. In the case of L. Bourgeois, S. Weil, who was formerly a Marxist with the French Solidarist and then came closer to Christian thought, is mentioned in the Le Play case to the extent that they were influenced by conservative thought. Finally, they talk about solidarism, which is the common point of all these writers, and discuss the possible differences between them. The questions that the article seeks to answer are: what do the three writers examined refer to solidarism? What are the intellectual areas in which these three different ideas converge and move away? Why do they get closer and why they move away?


F. Le Play'in sosyal barış düzeni ile L. Bourgeois ve S. Weil’ in Düşünsel ilişkileri: Dayanışmacılık (Solidarizm)
1Nişantaşı Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 171-184 DOI: 10.51803/yssr.600823

Çalışma Le Play'in toplumsal çatışmaları önlemek adına sosyal uzlaşı temelli barış düzeninden bahsetmektedir. L. Bourgeois örneğinde Fransız Solidaristleri ile önceleri Marksist olup sonra Hristiyan düşüncesine yakınlaşacak S. Weil'in, Le Play örneğinde muhafazakâr düşünceden ne kadar etkilendiklerinden söz edilmektedir. Son olarak da tüm bu yazarların ortak noktası olan dayanışmacılıktan (solidarizm) söz edip aralarındaki olası farkları tartışmaya açmaktadır. Makalenin cevap aradığı sorular şunlardır: incelenen üç yazarın dayanışmacılıktan (solidarizm) kastettiği nedir? Bu üç farklı düşüncenin kendi aralarında yakınlaştığı ve uzaklaştığı düşünsel alanlar hangileridir? Niye yakınlaşıyorlar ve niye uzaklaşıyorlar