ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 155-170
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Is not political economy, with its old name, or economics with its new and deformed content, ultimately the science of enrichment? Were the Jews not the society whom the passion of money was identified with? First, Weber would write on “Archaic Judaism” in accordance with his methodological thesis, however, it would be Sombart who discussed “Jews and their financial lives” afterwards (Sombart, 2012). Both of these works emerged approximately 50 years after Jewish problem of Marx. Despite the fact that Communism, Nazism and The Jewish Holocaust, defined as “tragedy of century” by Besançon, did not take place yet, the stage had been already set (Besançon, 2005). The first aim of this study is to bring an objective approach to the thesis of Sombart on Jews and economics in or capitalism in the light of
previous data given. Then, the answer of the question of why Marx, Weber and Sombart had to stop by Jewish problem while looking for becoming independent from the big fate or capitalism through the dim corridor of history.


Yahudi’nin kaderi; İnsanın Kaderi veya “Homo Judaeus”tan “Homo Capitalius”a, Marx’tan Sombart’a Düşünce Tarihinden Kısa Notlar
1Nişantaşı Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 155-170

Eski ismi ile ekonomi politik yeni ve deforme edilmiş içeriği ile iktisat nihayet zenginleşmenin bilimi değil miydi? Yahudi de bir yerde para tutkusunun kendisinde somutlaştığı bu halk değil miydi? Önce Weber sosyolojik ve yöntemsel tezine uygun bir şekilde “Antik Yahudiliği” ama daha sonra asıl Sombart “Yahudiler ve iktisadi hayatı” yazacaktır (Sombart, 2012). İki yapıt da Marx’ın Yahudilik sorunundan yaklaşık 50 yıl sonrasına rastlayacaktır. Alain Besançon’un “yüzyılın trajedisi; Komünizm, Nazizm ve Büyük Yahudi Soykırımının gerçekleşmesine de henüz vakit vardır ama sanki hazırlıklar başlamıştır (Besançon, 2005). Makalede yapılacak olan temelinde Sombart ‘ın Yahudilik ve ekonomi veya kapitalizmle ilgili tezine yukarıdan beri anlatılanların ışığında elden geldiğince tarafsız yaklaşmaya çalışmak olacaktır öncelikle ama daha sonra Marx, Weber ve Sombart’ın büyük kaderden, kapitalizmden bağımsızlaşmayı ararken niye Yahudiliğin sorunundan geçmek zorunda olduklarına dair tarih koridorunun loşluğunda ipuçları yakalanmaya çalışılacaktır.