ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 117-134 DOI: 10.51803/yssr.577478
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

L. Walras might be one of the most misunderstood economists. The common understanding is that he is the pioneer of
unrealistic perfect competition market and the abstract and mathematical economics, which are based on the general equilibrium analysis. Walras is also a pioneer of the non-Marxist
socialist neo-classical economy. The origin of Walras' ideas is socialism that is backed by his ideas on morality economics.
In this work, we first focus on the moral economics concept. We then examine Walras' socialism, and the role of science in realization
of this socialism


Moral İktisadı ve Léon Walras
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Yildiz Social Science Review 2019; 2(5): 117-134 DOI: 10.51803/yssr.577478

İktisat teorisinin belki de en yanlış bilinen iktisatçısı Leon Walras’tır. Genel düşünce, gerçekçi olmayan tam rekabet piyasasıyla genel denge analizini temel alan soyut, matematiksel iktisadın öncüsü olduğu yönündedir. Walras, Marksist olmayan sosyalist Neoklasik iktisat geleneğinin de öncülerindendir. Görüşlerinin kalkış noktası sosyalizmdir ki onun da arkasında moral iktisadı hakkındaki düşünceleri vardır. Bu çalışmada, ilk olarak moral iktisadı kavramı ele alınacak, daha sonra Walras’ın sosyalizmi incelenerek, düşündüğü sosyalizmi gerçekleştirmede bilime yüklediği rol değerlendirilecektir.