ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Global Input - Output Analysis: A Network Approach
1Department of Economics, Erzincan University
2Department of Economics, Batman University
Yildiz Social Science Review 2017; 2(3): 89-102

Abstract

Network analysis, a tool that is used to analyze complex systems, which also appeared in economics, which is defined as a complex – adaptive system. Although the international trade networks and financial networks are most popular areas, this method has been employed for input-output Networks. In today’s globalized production chain, international input-output network has a prominent role since it captures input flows among each sector of each country which occurs in the network. So, it can easily be understood why globalized production chain is also called as ‘global production network’. Network analysis is a significant tool since it takes international links among sectors of national economies into consideration. Thus, findings of the analysis can be informative about how a potential demand/supply shock in this global input flow may affect this globalized production chain. In this study, global input-output tables will be examined and compared for 1995 and 2011, via network tools. It is aimed to reveal both inter-sectoral connectivity and centralities of sectors and also change of these properties from 1995 to 2011.


Küresel Girdi-Çıktı Analizi: Ağ Yaklaşımı
1
2
Yildiz Social Science Review 2017; 2(3): 89-102

Ağ analizi, kompleks-adaptif bir sistem olarak tanımladığımız iktisatta da yer alan kompleks sistemlerin analiz edilmesinde kullanılan bir araçtır. İktisatta en çok kullanıldığı alanlar uluslararası ticaret ağları ve finansal ağlar olmakla birlikte, son dönemlerde girdi-çıktı ağlarının analizinde de kullanılmaktadır. Günümüzdeki küreselleşmiş üretim zincirinde, uluslararası ticaret ağı, ağ içerisindeki her bir ülkenin her bir sektörü arasında gerçekleşen girdi akışını yansıtması açısından önemli bir role sahiptir. Bu yapı nedeniyle de, küreselleşmiş üretim zinciri artık ‘küresel üretim ağı’ olarak anılmaktadır. Ağ analizi, ulusal ekonomilerin sektörleri arasındaki ilişkileri dikkate almasından dolayı önemli bir araçtır. Bu nedenle, analizin bulguları, olası bir talep ya da arz şokunun bu küresel girdi akışı içerisinde, söz konusu küresel üretim ağını nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirici olabilir. Bu çalışmada, 1995 ve 2011 yılları için küresel girdi-çıktı tabloları ağ analizi yardımıyla analiz edilecek ve birbiri ile karşılaştırılacaktır. Çalışma sonunda, sektörler arası bağlantısallık ve sektörlerin merkeziliklerinin ortaya koyulması, ayrıca ağ özelliklerinin 1995 yılından 2011 yılına kadar geçirdiği değişimin incelenmesi amaçlanmıştır.