ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Review of Methods of Social Network Analysis
1
Yildiz Social Science Review 2017; 2(3): 19-34
Full Text PDF (Turkish)


Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü
Yildiz Social Science Review 2017; 2(3): 19-34

Ağ analizi yöntemleri sosyal bilimlerin birçok alanındaki araştırmalarda önemi bir katkı potansiyeli içermektedir. Bu makalede ağ analizi yaklaşımının özellikleri ve olası katkıları özetlenmektedir. Sosyal sistemlerin incelenmesi için ağ analizi yaklaşımı bileşen odaklı analiz yaklaşımlarının tamamlayıcısı olarak konumlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın ve ilgili yöntemlerin açıklayıcı potansiyeli gerek literatür gerekse örnekler üzerinden sergilenmektedir. Ağ analizi için analiz konusu olgunun odaklanması, verilerin toplanması, ve bu verilerden üretilebilecek temel metriklerin özgün anlamları incelenmektedir.