ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Impact of Generative AI on FINTECH in Africa
1Department of Earth Science and Global Management, Euclid University, Greater Banjul Republic of The Gambia, West Africa
2Department of Economic & Finance, Euclid University, Greater Banjul Republic of The Gambia, West Africa
3Department of Theology, Greater Banjul Republic of The Gambia, West Africa
4Department Business Administration, İstanbul Ticaret University, İstanbul, Türkiye
5Department of Economics, Yıldız Technic University, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 43-53 DOI: 10.51803/yssr.1440501
Full Text PDF

Abstract

The financial technology (Fintech) industry in Africa is expanding and growing quickly. Despite several regulatory contexts, political, economic, and regulatory obstacles, Fintech is booming throughout the continent. Over the past few years, the information technology in-dustry has grown dramatically, and a large number of these new businesses are focused on upending the financial technology industry. Because it can understand customer preferences, spending habits, and financial goals, generative AI has a lot of promise to provide personalized financial recommendations or solutions to any individual. With the new paradigm of gener-ative AI playing a more critical role, it may have significant impact on fostering the growth of Fintech within Africa. The article provides a comprehensive review of the current st


Üretken Yapay Zekanın Afrika'da FINTECH Üzerindeki Etkisi
1
2
3
4
5
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 43-53 DOI: 10.51803/yssr.1440501

frika’daki finansal teknoloji (Fintech) endüstrisi hızla genişliyor ve büyüyor. Çeşitli düzen-leyici bağlamlara, siyasi, ekonomik ve düzenleyici engellere rağmen, Fintech kıta genelinde patlama yaşıyor. Son birkaç yılda, bilgi teknolojisi endüstrisi önemli ölçüde büyüdü ve bu yeni işletmelerin büyük bir kısmı finansal teknoloji endüstrisini değiştirmeye odaklandı. Müşteri tercihlerini, harcama alışkanlıklarını ve finansal hedeflerini anlayabildiği için, üretken yapay zeka, herhangi bir bireye kişiselleştirilmiş finansal öneriler veya çözümler sunma konusunda çok şey vaat ediyor. Üretken yapay zekanın yeni paradigmasının daha kritik bir rol oynama-sıyla birlikte, Afrika’da Fintech’in büyümesini teşvik etme konusunda önemli bir etkisi olabilir. Bu çalışma, Afrika’daki Fintech’in mevcut durumu ve üretken yapay zekanın büyümeyi teşvik etme üzerindeki etkisi hakkında kapsamlı bir inceleme sunmaktadır.