ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Descriptive Emotion Sharing: Photovoice
1Department of Business Administration, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 2(9): 73-83 DOI: 10.51803/yssr.1386681
Full Text PDF

Abstract

Photovoice is a method of qualitative study that is applied as an instrument for both person-al and societal change. It is utilized in participatory community-based research and needs analysis. This method involves participants at all stages of the research process, from taking the photos to analyzing the images, using photography to show and record people’s lived ex-periences.
The main purpose of this paper is to inform researchers by explaining the definition, features, theoretical origins, and technical stages of the photovoice method. At the same time, it aims to attract the attention of researchers by noting the lack of organizational studies in the relevant literature and to be instrumental in both practical and theoretical developments. In order to meet the need for organizational studies, it is important for researchers to understand the photovoice method well. This study is expected to help researchers at this point.


Betimleyici Duygu Paylaşımı: Fotoses
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 2(9): 73-83 DOI: 10.51803/yssr.1386681

Fotoses, hem kişisel hem de toplumsal değişim için bir araç olarak uygulanan nitel bir araştır-ma yöntemidir. Katılımcı topluluk tabanlı araştırmalarda ve ihtiyaç analizinde kullanılır. Bu yöntem, insanların deneyimlerini göstermek ve kaydetmek için fotoğraf kullanarak, araştırma sürecinin tüm aşamalarında katılımcıları içerir.
Bu çalışmanın temel amacı, fotoses, yönteminin tanımını, özelliklerini, teorik kökenlerini ve teknik aşamalarını açıklayarak araştırmacıları bilgilendirmektir. Aynı zamanda, ilgili literatür-de örgütsel çalışmalara yönelik eksikliğe dikkat çekerek araştırmacıların dikkatini çekmeyi ve hem pratik hem de teorik gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Örgütsel çalışmala-ra olan ihtiyacı karşılamak için araştırmacıların fotoses yöntemini iyi anlaması önemlidir. Bu çalışmanın araştırmacılara bu noktada yardımcı olması beklenmektedir.