ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Understanding Unconscious Thoughts of the Self: Imaginative Metaphor Elicitation Technique in Qualitative Research
1Department of Business Administration, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 2(9): 64-72 DOI: 10.51803/yssr.1383290
Full Text PDF

Abstract

Qualitative studies unveil the profound characteristics of human experiences. Particularly, qualitative studies using metaphor elicitation techniques have the opportunity to explore un-conscious thoughts which reflects participants deepest thoughts and feelings about a con-cept. As most human thinking is unconscious, research tools analyzing unconscious thoughts are necessary especially in social sciences. In this article, metaphor elicitation techniques are explained and their implementation is depicted stage by stage. In this context, the process of using each technique is described in detail and related examples are presented. Finally, a relatively new technique used by Nardon & Hari (2021), Imaginative Metaphor Elicitation is explicated and the importance of this new technique is emphasized by encouraging future studies to use this technique.


Benliğin Bilinçdışı Düşüncelerini Anlamak: Nitel Araştırmada Imgesel Metafor Çıkarımı Tekniği
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 2(9): 64-72 DOI: 10.51803/yssr.1383290

Nitel çalışmalar insan deneyimlerinin derindeki özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle me-tafor çıkarma tekniklerini kullanan nitel araştırmalar, katılımcıların bir kavram hakkındaki en derin düşünce ve duygularını yansıtan bilinçdışı düşüncelerini keşfetme fırsatına sahiptir. İnsan düşüncesinin çoğu bilinçsiz olduğundan, özellikle sosyal bilimlerde bilinçdışı düşünceleri analiz eden araştırma araçlarına ihtiyaç vardır. Bu makalede metafor çıkarımı teknikleri açıklanmakta ve uygulanışı aşama aşama anlatılmaktadır. Bu bağlamda her tekniğin kullanım süreci ayrıntılı olarak anlatılmış ve ilgili örnekler sunulmuştur. Son olarak, Nardon & Hari (2021) tarafından kullanılan ve nispeten yeni bir teknik olan imgesel metafor çıkarımı tekniği tanıtılarak ve gelecek çalışmalarda bu tekniğin kullanılması teşvik edilerek bu yeni tekniğin önemi vurgulanmıştır.