ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
1
Yildiz Social Science Review 2016; 1(2): 1-20
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the periods of economic crisis, search for new paradigms and methodological reconsiderations intensify in the mainstream economics. In this study, the insuciency of the equilibrium concept in economics is examined. Recently, one of the most important debates in economics is the failure of prediction of the Global Recession of 2008. It is argued that the models that are based on the out-ofequilibrium concept with an evolutionary perspective could have exhibited a much better predictive performance than the current ones, those based on the concept of equilibrium. In this study, after having searched for the origins of the equilibrium concept in the history of economic thought, the endogeneity of money and nancial crises literatures are going to be presented. It will also be interesting to point out the negative nominal interest rate concept. Finally, recent developments in the economic methodology, in parallel to the developments in the computer science will be examined.


2008 Krizi ve Makroiktisatta Bazı Sorgulamalar: Evrimci Makro İktisada Doğru mu?
1Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Yildiz Social Science Review 2016; 1(2): 1-20

İktisadi kriz dönemlerinde anaakım iktisatta sorgulamalar ve yeni paradigma arayışları hızlanmaktadır. Bu çalışmada iktisatta denge kavramnn krizleri açıklamadaki sorunlar öne çıkartılmaktadır. İktisatta önemli tartışmalardan bir tanesi, 2008 Krizinin öngörülememesi üzerinedir. Bu çalışmada öngörü sorununun temelinde denge anlayışının yatttığı iddia edilmektedir. Denge yerine evrimci yaklaşımla, denge dışılığın daha yardımcı olacağı savunulmaktadır. Bu çerçevede iktisatta denge yaklaşımının temelleri iktisadi düşünce tarihinde arandıktan sonra, paranın içselliği ve finansal krizler literatürü kısaca gözden geçirilmektedir. İlginç bir nokta da negatif faiz oran literatürüne değinilmesidir. Son olarak kompüter bilimindeki gelişmeler çerçevesinde iktisatta yeni yaklaşımlar incelenmektedir.